Անջրպետը մեծացել է…

0
18

    Վերջին տարիների ընթացքում մեծացել է նաև անջրպետը հարուստների ու աղքատների միջև: Այսպես, Gini գործակիցը, որը ցույց է տալիս եկամուտների բաշխվածության անհավասարությունը հարուստների ու աղքատների միջև, 2007 թ. կազմել էր 0,371, իսկ 2010-ին` 0,362 /0 գործակիցը նշանակում է, որ տվյալ երկրում եկամուտները հավասարաչափ են բաշխված, 1 գործակիցը` ծայրահեղ անհավասար/:
SHARE