« Ընկեր »-ական վերջաբան

0
27
          Եթե «Ընկեր »-ը երբևէ  « ընկեր »-ական մրցույթ հայտարարի, ապա «Լավագույն ընկերախումբ»  անվանակարգում հաղթելու ամենամեծ հավանականությունը, մեր համոզմամբ, կունենա այս` իրոք, նախանձելի, ժիրայր էքմեքչյանական ընկերանին…


Incoming Wires
For incoming international wires,
Chase SWIFT code is CHASUS33
Routing # 322271627
Acc#9423578511

USA Lori Foundation
6552 Buffalo Ave., Van Nuys, CA 91401-1703
818-571-0707   818-908-9059

Կա­տա­րեք ձեր բա­րե­գոր­ծու­թյու­նը սույն հիմ­նադ­րա­մին, որի մի­ջոց­նե­րը հատ­կաց­վե­լու են ազա­տա­մար­տիկ­նե­րի ըն­տա­նիք­նե­րին, հայ մշա­կույ­թի գոր­ծիչ­նե­րին, մար­զիկ­նե­րին օգ­նու­թյուն կազ­մա­կեր­պե­լու նպա­տա­կով:
SHARE