Պարտքն ավելացել է…

0
14

      2007 թ. արտաքին պետական պարտքը կազմել է 1,5 մլրդ դոլար կամ ՀՆԱ-ի 15,8 տոկոսը, իսկ 2011-ի վերջի դրությամբ Հայաստանի արտաքին պարտքը կազմում էր 3,56 մլրդ դոլար կամ ՀՆԱ-ի 36,6 տոկոսը: Ըստ էության, պետական պարտքը չորս տարվա ընթացքում կրկնապատկվել է:                   Արտաքին պարտքի աճին զուգահեռ, ավելացել է նաև ներքին պետական պարտքը: 2007 թ. ներքին պարտքը կազմում էր 75,4 մլրդ, իսկ 2011-ի վերջին` 216,2 մլրդ դրամ: 
SHARE