ԸՆԿԵՐՈՋՍ

0
94

Գրիգոր Ծատուրյան

Հովհաննես Պ. Մարգարյանին

Երեկ, այսօր էլ, գալիք օրերի

Սիրով լի, ուրախ, տխուր պահերի

Անբաժան ընկեր, ընկեր կարեկից…

Բարի ու խոհեմ, պատվասեր, վսեմ,

Խաղաղ, կենսասեր ու աշխարհասեր,

Խելացի’ ընկեր:

Որքան լավ է, որ, ինչպես մարգարե,

Հեռու ես մնում այս փուչ աշխարհի

Դեգերումներից, սուտ վայելքների

Սին պատրանքներից:

Քո հիշողությամբ հիշողության վեհ

Գահ ես բարձրացել,

համակարգչից էլ…

Առաջ ես անցել:

Ընկեր լինելը քեզ` որքան դյուրին,

Նույնքան էլ հանգիստ ու հեշտ չէ

քեզնից

Հեռու մնալը:

Իրոք, ոչ թե հարստությունը,

Այլ ընկերն է գանձ հաստատուն,

Ուստի դիմանանք ու դիմակայենք,

Իրարից երբեք որ չբաժանվենք…

SHARE