ԸՆԿԵՐՈՋՍ

0
129

Գրիգոր Ծատուրյան

Հովհաննես Պ. Մարգարյանին

Երեկ, այսօր էլ, գալիք օրերի

Սիրով լի, ուրախ, տխուր պահերի

Անբաժան ընկեր, ընկեր կարեկից…

Բարի ու խոհեմ, պատվասեր, վսեմ,

Խաղաղ, կենսասեր ու աշխարհասեր,

Խելացի’ ընկեր:

Որքան լավ է, որ, ինչպես մարգարե,

Հեռու ես մնում այս փուչ աշխարհի

Դեգերումներից, սուտ վայելքների

Սին պատրանքներից:

Քո հիշողությամբ հիշողության վեհ

Գահ ես բարձրացել,

համակարգչից էլ…

Առաջ ես անցել:

Ընկեր լինելը քեզ` որքան դյուրին,

Նույնքան էլ հանգիստ ու հեշտ չէ

քեզնից

Հեռու մնալը:

Իրոք, ոչ թե հարստությունը,

Այլ ընկերն է գանձ հաստատուն,

Ուստի դիմանանք ու դիմակայենք,

Իրարից երբեք որ չբաժանվենք…

SHARE